O asociaci

Název sdružení:

Česká asociace mezinárodních expresních přepravců (ČAMEP), z.s.p.o.

Sídlo sdružení:

U Demartinky I/2561

150 00  Praha 5
 

Oblast činnosti – všeobecné dispozice:

ČAMEP, z.s.p.o. je sdružení mezinárodních expresních dopravců zboží, kteří mají důležitý zájem na zlepšení výkonnosti průmyslového odvětví, zabývajícího se mezinárodní rychlou přepravou zboží.
 

ČAMEP, z.s.p.o. se vyznačuje těmito znaky:

 • je nezávislou a nepolitickou organizací
 • aktivity ČAMEP, z.s.p.o. pokrývají celé území České republiky (dále jen ČR)
 • je nevýdělečnou orgranizací
 • nebude provozovat jakékoliv obchodní či ekonomické aktivity
 • je právním subjektem


Účel založení asociace ČAMEP, z.s.p.o.:

 • podpora zvýšení konkurenceschopnosti členů v souladu s právními předpisy
 • zvýšení výkonnosti mezinárodní expresní dopravy v ČR
 • dosažení konstruktivního řešení v oblastech letecké přepravy, proclívání, dovozu a vývozu  a obchodu všeobecně
 • získávání a rozšiřování informací týkajících se mezinárodní expresní dopravy a příbuzných odvětví
 • podpora a obhajování ekonomických a jiných oprávnění zájmů členů v dané oblasti činnosti
 • vytváření a ovlivňování vhodného ekonomického preostředí pro podnikání v dané oblasti činnosti v souladu s právními předpisy
 • provádění všech zákonných opatřední k dosažení těchto cílů